fbpx
Loading Events

Tizan Gato Kanet

"Anou dekouver Tizan Gato Kanet, enn zistwar lontan, atraver enn spektak ki melanz rakontaz, drama ek lamizik!"
Teat / Storytelling
11 August
Event language: Kreol
Length of event: 50 mins
Price range: Rs250 - 400

Anou dekouver Tizan Gato Kanet, enn zistwar lontan, atraver enn spektak ki melanz rakontaz, drama ek lamizik! Tizan, enn ti garson gayar, plant enn pie gato kanet. Enn zour, ala enn sorsier anvi may piti-la ek manz li. Eski so plan pou marse? Ouswa Tizan pou montre li kisann-la pli malin? Pa manke, vinn plonz dan liniver tradision oral pou swiv lavantir enn personaz renome dan folklor Moris.

Avek :
– Bernard Moonsamy
– Kylian Razaze
– Alexandre Martin
– Laval Vara
– Olivier Sirop
– Chloé Mayotte
– Dimaika
Lamizik : Michael Beesoo, Stephen Veerasamy ek Kirty Oclou
Dekor ek Akseswar : Chloé Mayotte
Tex : Poonam Seetohul
Mizansenn : Ashish Beesoondial

 

Date: 11 August
Time: 11 August
Event Categories:

Schedule

Sunday
11 Aug
2024
4:00 PM